Geboortekaartjes Hip&Po
gebruikersnaam
wachtwoord
iDeal Betaaal veilig online via
home › Disclaimer

Disclaimer

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Studio Fingo. De inhoud van deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Hip en Po Geboortekaartjes. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Studio Fingo en Hip en Po Geboortekaartjes. De inhoud van deze website, en de inhoud van alle andere uitingen van Hip en Po Geboortekaartjes op internet, is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door Hip en Po Geboortekaartjes wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Hip en Po Geboortekaartjes behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Hip en Po Geboortekaartjes stelt alles in het werk om misbruik te voorkomen en is niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Hip en Po Geboortekaartjes sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website of met andere uitingen van Studio Fingo en/of Hip en Po Geboortekaartjes op internet. Persoonlijke gegevens die via de site zijn achtergelaten worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het bestelproces en voor informatieverspreiding betreffende (aanverwante) producten van Hip en Po Geboortekaartjes. Uitschrijving op de nieuwsbrief is op ieder moment mogelijk.